การทำเก้าอี้

การทำเก้าอี้


เก้าอี้มีทั้งหมด 2 อย่างใหญ่

เก้าอี้หัวโล้น

1 เก้าอี้แบบไม่มีพนักพิง
หรือเรียกอีกอย่างว่า เก้าอี้หัวโล้น


1.1 ขนาดจะมีตั้งแต่สูง 17”-18” หรือ 45cm.-50cm. ขนาดของที่นั่ง 22”= 55 cm.


ส่วนประกอบของเก้าอี้มีดังนี้


1 ขาเก้าอี้ มีหน้าที่รับน้ำหนักโครงสร้างทั้งหมดของเก้าอี้

2 ยันขา มีหน้าที่ช่วยยึดขาให้ได้รูปทรง ให้มีความแข็งแรง

3 ผนัง มีหน้าที่ยึดส่วนบนของที่รองรับที่นั่ง

4 พื้นนั่ง มีหน้าที่รับรองน้ำหนักทั้งหมดอยู่บนพื้นนั่ง

เก้าอี้แบบมีพนักพิง

2 เก้าอี้แบบมีพนักพิง


ส่วนประกอบต่างๆก็เหมือนกับเก้าอี้หัวโล้น

แต่มีส่วนพิเศษคือมี พนักพิง,ที่รองแขน


การร่างแบบเก้าอี้


ก่อนจะทำการออกแบบเครื่องเรือนนั้น ต้องทำการศึกษาหลักการในการออกแบบ

และขั้นตอนการปฎิบัติงานให้เข้าใจดีเสียก่อน

ศึกษาถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับงานที่เราจะออกแบบ

เมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ก็เริ่มร่างแบบจริงเพื่อง่ายต่อการปฎิบัติงาน

การทำก้าอี้


ช่างเทพ GODTECHNICIAN DESIGN


จากประสบการณ์ การทำงานที่ยาวนาน ในงานช่าง เรายินดี รับปรึกษางานช่าง รับเหมางานช่าง

เสนอ แนะนำ แหล่งข้อมูลเป็นประโยชน์ "การทำโต๊ะกลมโต๊ะเหลี่ยม"

ออกแบบโดย Mr.Khanathep Doungkaew