ประเภทของไม้อัด

แผ่นไม้อัดประเภทต่างๆ

ประเภทของไม้อัด


ไม้อัดปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งในงานก่อสร้างทั่วๆไป งานทำเครื่องเรือนและอี่นๆ เนื่องจากให้ความสะดวกหลายประการ ให้ความสวยงามดีและยังง่ายต่อการทำอีกด้วย ไม้อัดโดยทั่วๆไป จำแนกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ


1.ประเภทใช้ภายใน (interior type)

2.ประเภทใช้ภายนอก (exterior type)

3.ประเภทใช้งานชั่วคราว

ไม้อัดประเภทใช้ภายใน

ประเภทใช้ภายใน


ไม้อัดชนิดนี้ใช้กาวชนิดที่กันน้ำได้ในเวลาจำกัด อันได้แก่ กาวยูเรีย ฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นวัสดุยึดตรึงระหว่างแผ่นไม้ เหมาะสำหรับงานภายในอาคารหรือในที่ซึ่งไม่ถูกละอองนน้ำหรือไม่เปียกชื้น เช่น ใช้ทำฝากั้นห้อง ฝ้าเพดาน เครื่องเรือน ชั้นวางของ และสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งใช้กับงานภายในที่มีความชื้นไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ ไม้อัดชนิดนี้ของบริษัทไม้อัดไทยจะประทับตราด้วยหมึกสีม่วง สำหรับไม้อัดสักจะประทับตราด้วยหมึกสีดำ

ไม้อัดประเภทใช้ภายนอก

ประเภทใช้ภายนอก


ไม้อัดชนิดนี้ใช้กาวชนิดที่กันน้ำได้ เช่น กาวฟีนอล ฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นวัสดุยึดตรึงระหว่างแผ่นไม้ เหมาะสำหรับงานภายนอกอาคารหรือในที่ซึ่งถูกน้ำหรือเปียกชื้น เช่น ใช้ทำป้ายโฆษณา เรือ แบบหล่อคอนกรีต ส่วนประกอบของยานพาหนะหรือส่วนประกอบของอาคารที่ต้องถูกแดดถูกฝน ตลอดจนเครื่องเรือนที่ใช้กับงานภายนอก ไม้อัดชนิดนี้ของบริษัทไม้อัดไทยจะประทับตราด้วยหมึกสีแดง

ไม้อัดประเภทใช้งานชั่วคราว-ทนความชื้น

ประเภทใช้งานชั่วคราว


เป็นไม้อัดที่ผลิตด้วยกาวชนิดกันน้ำไม่ได้ เหมาะสำหรับใช้ทำป้ายโฆษณาสินค้าชั่วคราว ลังส่งสินค้า และอื่นๆ ไม้อัดชนิดนี้ของบริษัทไม้อัดไทยจะประทับตราด้วยหมึกสีเขียว

ประเภทของไม้อัด


ช่างเทพ GODTECHNICIAN DESIGN


จากประสบการณ์ การทำงานที่ยาวนาน ในงานช่าง เรายินดี รับปรึกษางานช่าง รับเหมางานช่าง

เสนอ แนะนำ แหล่งข้อมูลเป็นประโยชน์ "การทำเก้าอี้"

ออกแบบโดย Mr.Khanathep Doungkaew