ระยะเวลาในการถอดแบบ

ระยะเวลาในการถอดแบบ

ระยะเวลาในการถอดแบบ


เมื่อเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแล้ว คอนกรีตก็จะเริ่มก่อตัวภายใน 24 ชั่วโมงแรกนี้ จึงต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนใดๆ กับโครงสร้างส่วนนั้นโดยเด็ดขาดการเทคอนกรีตนั้น ถ้าไม่สามารถเทให้เสร็จได้ในคราวเดียว ก็ให้หยุดตามที่กำหนดดังนี้

  • สำหรับเสา ให้เทถึงระดับ 2.50 ซ.ม. ต่ำจากท้องคานหัวเสา
  • สำหรับคาน ให้เทถึงกลางคาน และหยุดในแนวตั้งฉากเท่านั้น
  • สำหรับพื้น ให้เทถึงกลางแผ่น และหยุดในแนวตั้งฉากเท่านั้น
เมื่อจะเทคอนกรีตใหม่ต่อจากที่เคยหยุดไว้ ให้กระเทาะหน้าคอนกรีตเก่าและแปรงด้วยแปรงลวด ล้างด้วยน้ำสะอาด จากนั้นใช้น้ำปูนซีเมนต์ผสมทรายลาดให้ทั่วรอยต่อก่อนที่จะเทคอนกรีตใหม่ต่อไป

สำหรับการถอดแบบหล่อส่วนโครงสร้าง จะถอดออกไม่ได้จนกว่าจะครบกำหนดเวลาหลังจากการเทคอนกรีตแล้วดังนี้

  • แบบข้างกำแพง,ข้างเสา,ข้างคาน กำหนดวันอย่างน้อย 2 วัน
  • แบบล่างรองรับท้องพื้น กำหนดวันอย่างน้อย 7 วัน
  • แบบท้องพื้นเมื่อถอดแล้วให้ค้ำยันกลางพื้นต่ออีก กำหนดวันอย่างน้อย 21 วัน
  • แบบล่างรองรับท้องคาน กำหนดวันอย่างน้อย 14 วัน
  • แบบท้องคานเมื่อถอดแล้วให้ค้ำยันกลางคานต่ออีก กำหนดวันอย่างน้อย 14 วัน
หมายเหตุ : ระยะเวลาการถอดแบบตามนี้เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เท่านั้นกรณีใช้คอนกรีตกำลังสูง อาจถอดแบบได้เร็วกว่านี้ ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบกำหนด

ระยะเวลาในการถอดแบบ


ช่างเทพ GODTECHNICIAN DESIGN


จากประสบการณ์ การทำงานที่ยาวนาน ในงานช่าง เรายินดี รับปรึกษางานช่าง รับเหมางานช่าง

เสนอ แนะนำ แหล่งข้อมูลเป็นประโยชน์ "น้ำหนักที่ใช้การออกแบบ"

ออกแบบโดย Mr.Khanathep Doungkaew