ราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคาวัสดุก่อสร้าง


ผู้จัดการบริการ (กลุ่มดัชนีการก่อสร้าง)
อรรณพ (0 2507 6719) วัลยา (0 2507 6762)
- ส่วนภูมิภาค ติดต่อ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด-
ราคาวัสดุก่อสร้าง ส่วนกลาง

ราคาวัสดุก่อสร้าง


ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2559


มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการดำริของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งแต่สมัยที่เป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยดำเนินการครั้งแรกในปี 2543 และ ดร.โสภณ ก็เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้มาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2556 สมาคมฯ ไม่ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ดร.โสภณ จึงรับดำเนินการในนามของมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ สมาคมฯ ได้กลับมาดำเนินการเพิ่มเติมอีก แต่คงมีการปรับปรุงราคาเป็นรายปี หรือเป็นรายสะดวก มูลนิธิฯ จึงยังดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สิน และสำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป


ดาวน์โหลด ราคาประเมิณค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2559


>>> DOWNLOAD <<<

ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2559

ราคาวัสดุก่อสร้าง


ช่างเทพ GODTECHNICIAN DESIGN


จากประสบการณ์ การทำงานที่ยาวนาน ในงานช่าง เรายินดี รับปรึกษางานช่าง รับเหมางานช่าง

เสนอ แนะนำ แหล่งข้อมูลเป็นประโยชน์ "ดาวน์โหลดโปรแกรมช่าง"

ออกแบบโดย Mr.Khanathep Doungkaew