เขียนแบบ AutoCAD

1

เขียนแบบ AutoCAD


eTransmit การรวบรวมไฟล์ทุกไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับไฟล์แบบแปลน .dwg ใช้งานทั้งหมด ซึ่งจะบันทึกและบีบอัดเก็บไว้ในไฟล์หรือโฟลเดอร์เดียวกัน เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายไปใช้งานในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรืออาจส่งไปให้เพื่อนร่วมงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับไฟล์แบบแปลน .dwg ใช้งานรวมไปถึงไฟล์ .dwg ที่สอดแทรกเข้ามาเป็น Xref ทั้งหมด ฟอนท์ไฟล์ฟอร์แมต .shx รูปภาพอิมเมจในฟอร์แมตต่างๆ อาทิเช่น .tga, .jpg, .tif เป็นต้น ไฟล์ควบคุมการพิมพ์ .ctb หรือ .stb ไฟล์คอนฟิกเกอร์เรชั่นเครื่องพิมพ์ .pc3 ไฟล์เชื่อมโยงข้อมูล(Data link file).dxe ดาต้าลิงค์ ไฟล์ควบคุมมาตรฐานในการเขียนแบบ .dws ไฟล์ชีทเซท(Sheet Set).dst และเทมเพล็ทไฟล์ .dwt ที่ใช้งานใน Sheet Set Manager เราสามารถเลือกสร้างไฟล์บีบอัดฟอร์แมต .zip หรือเลือกฟอร์แมต .exe (ระเบิดตัวเองได้โดยไม่ต้องอาศัยซอฟท์แวร์ ใดๆ)หรือใช้คำสั่งนี้ในการคัดลอกไฟล์ .dwg และไฟล์ที่เกี่ยวข้องไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่ง โดยไม่บีบอัดได้เช่นเดียวกัน ก่อนที่จะใช้คำสั่งนี้จะต้องบันทึกไฟล์ใช้งาน ไฟล์ >Save เสียก่อน แล้วใช้คำสั่ง >eTransmit


ดาวน์โหลดไฟล์ภาพขนาดใหญ่ช่วยสอนวิธีการทำทั้งหมด 18 ไฟล์


>>> DOWNLOAD <<<

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

เขียนแบบ AutoCAD


ช่างเทพ GODTECHNICIAN DESIGN


จากประสบการณ์ การทำงานที่ยาวนาน ในงานช่าง เรายินดี รับปรึกษางานช่าง รับเหมางานช่าง

เสนอ แนะนำ แหล่งข้อมูลเป็นประโยชน์ "คู่มือใช้คำสั่ง AutoCAD"

ออกแบบโดย Mr.Khanathep Doungkaew