เทคนิคงานสระน้ำ

สระว่ายน้ำ swimming pool

เทคนิคงานสระน้ำ


รูบแบบสระว่ายน้า


สระว่ายน้ำมีรูปแบบระบบ 2 รูปแบบ คือ

สระว่ายน้ำระบบ Overflow

1. ระบบ Overflow คือน้ำจะไหลจากสระว่ายน้ำมาลงที่รางน้ำขอบสระ จากนั้นไหลลงสู่ Surge Tank เข้ามาผ่านถังกรอง แล้วจึงไหลกลับเข้าไปในสระอย่างเดิม

-  มีรางน้ำ(Grating) อยู่รอบขอบสระว่ายน้ำ

-  ระดับน้ำจะอยู่ปริมขอบสระพอดี

-  มีบ่อพักน้ำ(Surge Tank) มีขนาดไม่น้อยกว่า 10 % ของสระว่ายน้ำ

-  รูปแบบสระจะดูสวยงามกว่าระบบ Skimmer

สระว่ายน้ำระบบ SKimmer2. ระบบ Skimmer คือน้ำจะไหลจากสระผ่านช่องสี่เหลี่ยมตรงผนังสระ(Skimmer) เข้ามาผ่านถังกรอง แล้วจึงกลับเข้าสระเหมือนเดิม

-  ระดับน้ำจะอยู่ต่ำกว่าขอบสระว่ายน้ำ 10-20 ซม.

-  ราคาจะถูกกว่าระบบ Overflow

ระบบกรองสระว่ายน้ำ


ระบบกรองน้ำปัจจุบันมี 3 ระบบ ได้แก่

Sand Filter

1. Sand Filter ใช้ทรายเป็นตัวกรอง สามารถกรองอนุภาคสิ่งสกปรก ขนาด 25 ไมครอน ปัจจุบันมีการนำ zeolite มาใช้แทนทราย ซึ่งทำให้กรองได้ละเอียดมากขึ้น เทียบเท่า D.E. Filter

D.E. Filter

2. D.E. Filter มีผ้าคอยซับผงกรองให้ยึดติด เป็นระบบที่กรองอนุภาคสิ่งสกปรกได้ละเอียด 3-5 ไมครอน

Cartridge Filter

3. Cartridge Filter มีไสกรอง 3-4 ชั้น กรองอนุภาคสิ่งสกปรก ขนาด 5-10 ไมครอน นิยมใช้กับบ่อสปา

ระบบบำบัดน้ำ


ระบบบำบัดน้ำที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มี 3 ระบบ คือ

 

1. ระบบคลอรีน ปัจจุบันนำคลอรีนมาฆ่าเชื้อโรคในรูปของ ของเหลว ผง เกล็ด หรือนำมาอัดเป็นก้อน โดยคลอรีนจะเป็นตัวฆ่าเชื้อโรค โดยจะทำการฆ่าเชื้อโรคได้ก็ต่อเมื่อน้ำมีค่า พีเอช อยู่ระหว่าง 7.2-7.8 ซึ่งหากน้ำมีค่าเป็นด่างก็จะเติมกรดเกลือลงไป หรือหากน้ำมีค่าเป็นกรดก็จะเติมโซดาแอชลงไป เพื่อปรับสมดุลน้ำให้มีค่าเป็นกลาง

 

2.ระบบเกลือ เป็นระบบที่ใช้เกลือธรรมชาติ(NaCL) มาผ่านกระบวนการ Electrotytic Process โดยเครื่อง Salt Chlorinator ทำให้กลายเป็นคลอรีนเหลว หรือโซเดียมไฮโปคลอไรด์ และไฮโดรเจน ซึ่งจะช่วยฆ่าเชื้อโรค เช่นเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา ทำให้น้ำบริสุทธิ์ ใสสะอาด และน้ำในสระจะไม่มีกลิ่นคลอรีน ทำให้ไม่แสบจมูก และตา หรือระคายเคืองต่อผิวหนังแถมยังเพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่ผิวหนังอีกด้วย

                             

                            2 NaCl (s) + 2 H2O (l) → 2 NaOH (aq) + H2 (g) + Cl2 (g)                            


3.ระบบโอโซน เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคสูงมาก การผลิตโอโซนจะใช้กรรมวิธีคายประจุไฟฟ้า โดยจะเกิดอีเล็กตรอน ซึ่งตัวอิเล็กตรอนนี้จะกระทำปฎิกิริยากับอณูของอ๊อกซิเจน ทำให้เกิดปรมาณูและอณูของอ๊อกซิเจนขึ้น และปรมาณูและอณูของออกซิเจน จะทำให้เกิดโอโซน(O3)

                                        O2  +  e-  =  O  +  O  +  e-

                                        O2  +  e-  =  O2  +  e-

                                         O   + O2 =  O3

                                        O2   + O2 =  O3  + O

อัตราการเติมสารเคมี


        สภาพน้ำ                  เคมี                        จำนวน

   PH ต่ำกว่า 7.2          เติมโซดาแอช           1กก./ น้ำ 100 คิว

   PH สูงกว่า 7.8          เติมกรดเกลือ            5 ลิตร/น้ำ 100 คิว

   คลอรีน 0.5  ppm.     เติมคลอรีน 90%        200 กรัม/ น้ำ 100 คิว

   คลอรีน 1   ppm.       เติมคลอรีน 90%        150 กรัม/ น้ำ 100 คิว

   น้ำขุ่นเขียว                เติมสารส้ม               10 กก./น้ำ 100 คิว


การเติมเกลือครั้งแรก


เอาความจุสระ คือ จำนวนคิว x 4,000 ( หน่วย เป็น กก. )

ความจุ = กว้าง x ยาว x ลึก หน่วยเป็นเมตร หลังจากคำณวนแล้ว เป็น ลบม.  

ตัวอย่าง สระขนาด 2 x 5 ลึก 1.2 = 12 คิว

ปริมาณเกลือที่ใช้ = 12 x 4 = 48 กก.

เกลือ การเติมเกลือครั้งต่อๆไป ให้ เติมเกลือ 25 กก. ต่อ ปริมาตรน้ำ 100 ลบม.


การเติมคลอรีนครั้งแรก


สำหรับการเติมน้ำสระครั้งแรก ให้ใช้ช็อคคลอรีน 100 กรัม ต่อน้ำ 5 ลบม.
คลอรีน การเติมคลอรีนครั้งต่อๆไป ให้เติมคลอรีน จำนวน 100 กรัม ต่อ ปริมาตรน้ำ 25 ลบม. ทุก 2-3 วัน

 

พีเอช ( PH )


พีเอช ( PH ) หมายถึง ค่าความเป็นกรดและด่าง ของน้ำ มีค่าตั้งแต่ 0-14 โดยที่

          กรด                       กลาง                       ด่าง

           0                            7                           14

พีเอช เท่ากับ 7 แสดงภาพคามเป็นกลาง เช่น น้ำสะอาดมีค่าพีเอชประมาณ 7

พีเอช มากกว่า 7 แสดงภาพคามเป็นด่าง เช่น น้ำปูนขาวมีค่าพีเอชประมาณ 10

        เติมกรดเกลือหรือสารส้มตามมาตราส่วน เพื่อลดสภาพคามเป็นด่าง

พีเอช น้อยกว่า 7 แสดงภาพคามเป็นกรด เช่น น้ำส้มสายชูมีค่าพีเอชประมาณ 1-2

        เติมโซดาแอ๊ซตามมาตราส่วนเพื่อเพิ่มสภาพความเป็นด่าง


ฤดูร้อน       ให้คลอรีนอยู่ที่   2  ppm.

ฤดูฝน         ให้คลอรีนอยู่ที่   1.5  ppm.


หมายเหตุ : มารตฐานทั่วไป   PH อยู่ที่ 6.8-7.2 CL อยู่ที่ 0.5-2ppm.

เทคนิคงานสระน้ำ


ช่างเทพ GODTECHNICIAN DESIGN


จากประสบการณ์ การทำงานที่ยาวนาน ในงานช่าง เรายินดี รับปรึกษางานช่าง รับเหมางานช่าง

เสนอ แนะนำ แหล่งข้อมูลเป็นประโยชน์ "เทคนิคงานเขียนแบบ"

ออกแบบโดย Mr.Khanathep Doungkaew