เทคนิคงานสี

สีแดง-Red
สีเหลือง-Yellow
สีน้ำเงิน-Blue

เทคนิคงานสี


แม่สี


คือ สีที่ไม่ได้เกิดจากการผสม

เรียกว่า " สีขั้นพื้นฐาน " หรือ สีขั้นที่ 1

ได้แก่ สีแดง สีเหลือง และ สีนน้ำเงิน

นอกจากแม่สีแล้วยังมีสีที่เกิดจากการผสมกันในอัตราส่วนที่เท่าๆกัน

เกิดเป็นสีใหม่ 3 สี เรียกว่า สีขั้นที่ 2
ได้แก่ สีส้ม สีเขียว และ สีม่วง 
สีส้ม-Orange

สีส้ม


เกิดจาก สีแดง ผสม สีเหลือง
ถ้าต้องการ สีส้ม อ่อน ควรผสม สีแดง ในปริมาณที่น้อยกว่า สีเหลือง
ถ้าต้องการ สีส้ม เข้ม ควรผสม สีแดง ในปริมาณที่มากกว่า สีเหลือง                                          
สีเขียว-Green

สีเขียว


เกิดจาก สีเหลือง ผสม สีน้ำเงิน

ถ้าต้องการ สีเขียว อ่อน ให้ผสม สีน้ำเงิน ในปริมาณที่น้อยกว่า สีเหลือง

ถ้าต้องการ สีเขียว เข้ม ให้ผสม สีน้ำเงิน ในปริมาณที่มากกว่า  สีเหลือง

สีม่วง-Violet

สีม่วง


เกิดจาก สีน้ำเงิน ผสม สีแดง

ถ้าต้องการ สีม่วง อ่อน ให้ผสม สีน้ำเงิน ในปริมาณที่น้อยกว่า สีแดง

ถ้าต้องการ สีม่วง เข้ม ให้ผสม  สีน้ำเงิน ในปริมาณที่มากกว่า  สีแดง

ถ้านำ สีน้ำเงิน สีแดง สีเหลือง ผสมในอัตราส่วนเท่าๆกันจะเกิดเป็น สีกลาง คือ สีดำ หรือ สีเทา

สีดำ-Black
สีเทา-Gray

ความอ่อนแก่ของสี


ในการผสมสีสามารถลดหรือเพิ่มความเข้มความอ่อนของสีได้
โดยการผสมสีอื่นๆเข้าไป เช่น สีขาว สีดำ ฯลฯ

เทคนิคงานสี


ช่างเทพ GODTECHNICIAN DESIGN


จากประสบการณ์ การทำงานที่ยาวนาน ในงานช่าง เรายินดี รับปรึกษางานช่าง รับเหมางานช่าง

เสนอ แนะนำ แหล่งข้อมูลเป็นประโยชน์ "เทคนิคงานสระน้ำ"

ออกแบบโดย Mr.Khanathep Doungkaew