การทำโต๊ะกลมโต๊ะเหลี่ยม

โต๊ะกลม โต๊ะเหลี่ยม
โต๊ะแปดเหลี่ยม

การทำโต๊ะกลมโต๊ะเหลี่ยม


1 การพิจารณารูปร่าง

2 การวางไม้โครงเพื่อความแข็งแรง

3 การหาองศาจำนวนเหลี่ยม หาร 180 มาลบ 90

4 การแบ่งส่วน

5 โครงของขาโต๊ะ


ถ้าจะทำ 6 เหลี่ยม

ให้ตั้ง 180 หาร 6

ได้เท่าไหร่เอา 90 มาลบ

ผลลบคือผลลัพภ์ ได้เท่าไหร่วัดตามนั้น

หรือจะเอากี่เหลี่ยมก็ให้เอาจำนวนเหลี่ยมนั้นหาร 180 เสียก่อน ค่อยลบ 90

การทำโต๊ะกลมโต๊ะเหลี่ยม


ช่างเทพ GODTECHNICIAN DESIGN


จากประสบการณ์ การทำงานที่ยาวนาน ในงานช่าง เรายินดี รับปรึกษางานช่าง รับเหมางานช่าง

เสนอ แนะนำ แหล่งข้อมูลเป็นประโยชน์ "การทำบานเกล็ด"

ออกแบบโดย Mr.Khanathep Doungkaew